Hreppsnefnd Eyja- og Miklaholtshrepps samþykkti á fundi sínum þann 17. maí 2018
að auglýsa tillögu að deiliskipulagi í landi Miðhrauns 2 skv. 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Skipulagstillagan felur í sér heimild til byggingar 20 frístundahúsa og eins þjónustuhúss, tveggja fjárhúsa og breytinga á núverandi fjárhúsi. Tillaga þessi er í samræmi við auglýsta tillögu að endurskoðuðu aðalskipulagi sveitafélagsins, þar sem deiliskipulagið nær til reita með auðkenni VÞ-13 og L-1.
Tillagan liggur frammi á skrifstofu sveitarfélagsins að Hofsstöðum og er aðgengileg á vef sveitarfélagsins, hér. Athugasemdir skulu vera skriflegar og berast sveitarfélaginu í síðasta lagi 7. maí 2019, annaðhvort á skrifstofu sveitarfélagsins að Hofsstöðum, 311 Borgarnesi, eða á netfangið eyjaogmiklaholtshreppur@vortex.is.

F.h. sveitarstjórnar
Eggert Kjartansson oddviti

Á dögunum hlutu sveitarfélögin á Snæfellsnesi platínu-umhverfisvottun EarthCheck fyrir frammistöðu í umhverfis- og samfélagsmálum tíu ár í röð. Mikið vatn hefur runnið til sjávar frá því að ákvörðun var tekin um að standa vörð um umhverfið á Snæfellsnesi með því að framfylgja alþjóðlegum umhverfisstaðli EarthCheck. Umhverfisvottunarverkefnið er fjölþætt. Að því koma mjög margir aðilar enda er öflugt samstarf og þekking lykillinn að árangri. Bætt frammistaða á ýmsum sviðum og viljinn til að gera enn betur með skýrum og skráðum markmiðum skiptir mestu máli. Það er einmitt starf á þeim grunni sem færir okkur vottunina.
En í hverju birtist umhverfisstarf Snæfellinga? Allt frá 2003 hafa sveitarfélögin haldið til haga upplýsingum um auðlindanotkun og sorpmál á svæðinu. Tæpur helmingur af öllu sorpi á Snæfellsnesi fer í endurvinnslu (47,6% árið 2018). Að koma sorpi í réttan farveg er samvinnuverkefni allra íbúa og fyrirtækja. Um helmingur allra hreinsiefna sem sveitarfélögin kaupa eru með viðurkennd umhverfismerki og nær allur pappír er umhverfismerktur. Margvíslegar aðrar upplýsingar gefa okkur innsýn í stöðu svæðisins og hjálpa okkur við að setja mælanleg markmið. Sem dæmi um önnur verkefni má nefna að síðastliðin ár hafa sveitarfélögin unnið að því í samstarfi við hagsmunaaðila að bæta aðgengi ferðamanna að víðförulustu áningarstöðum Snæfellsness. Það skiptir miklu máli að viðhalda vinsælum viðkomustöðum, gæta náttúru þeirra og tryggja að gestir fái að njóta þeirra. Síðast en ekki síst má nefna frábært starf skólanna á Snæfellsnesi þar sem umhverfismál eru í öndvegi og börnin njóta góðs af. Nokkrir skólar eru þátttakendur í Grænfánaverkefni Landverndar sem eflir umhverfisvitund yngri kynslóðarinnar. Börnin eru framtíðin og það er okkar hlutverk að sýna þeim í verki að umhverfið skiptir lykilmáli.
Við Snæfellingar nýtum platínu-viðurkenningu EarthCheck sem hvatningu. Við erum staðráðin í að halda góðri vinnu áfram og gera enn betur!

Sveitarstjórn Eyja- og Miklaholtshrepps auglýsir eftir athugasemdum við tillögu að endurskoðuðu aðalskipulagi sveitarfélagsins með gildistíma 2018-2038 ásamt umhverfisskýrslu. Tillagan er sett fram í greinargerð, skipulagsuppdrætti og fjórum þemauppdráttum. Þar kemur fram stefna sem skiptir íbúa og aðra hagsmunaaðila miklu máli og varðar fjölmarga þætti, svo sem þróun byggðar, landnotkun og innviði. Tillagan nær til alls lands innan sveitarfélagsins.

Tillagan er aðgengileg á vefnum með því að smella hér:

https://sites.google.com/alta.is/ask-em-augl/home


Útprentuð tillaga liggur frammi til sýnis á skrifsstofu sveitarfélagsins að Hofsstöðum og hjá Skipulagsstofnun frá 13. mars til og með 30. apríl 2019. Frestur til að gera skriflegar athugasemdir við tillöguna rennur út 30. apríl. Athugasemdum skal komið á framfæri skriflega með því að senda tölvupóst á netfangið eyjaogmiklaholtshreppur@vortex.is eða með bréfpósti til:

Eyja- og Miklaholtshreppur
Hofsstöðum
311 Borgarnes

Mótun tillögunnar, þ.m.t. kynning og samráð, er í samræmi við ákvæði skipulagslaga nr. 123/2010 og skipulagsreglugerðar nr. 90/2013. Umhverfisskýrsla er sett fram í samræmi við ákvæði laga um umhverfismat áætlana nr. 105/2006. Auglýsing þessi er skv. 1. mgr. 31. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

F.h. sveitarstjórnar
Eggert Kjartansson, oddviti

Það hafa nokkur mál verið á borði hreppsnefndar sem okkur langar til að fara yfir þannig að þið getið betur áttaað ykkur á þeim.

Breiðablik.

Í töluverðan tíma hefur verið í undirbúningi Gestastofa Snæfellsness að Breiðabliki,  tilraunaverkefni um upplýsingarmiðstöð Snæfellsnes hófst 2017 sem tókst mjög vel og hefur ekki verið lokað síðan. Í haust fengum við styrk upp á kr. 15.000.000,- til að fara í verkefnið eins og við vildum. Framkvæmdir á Breiðabliki standa yfir núna og verður væntanlega lokið fyrir páska.

Markmiðið með opnun Gestastofu Snæfellsnes frá hendi Svæðisgarðsins Snæfellsnes eru m.a.

  • Að stýra umferð á þá áfangastaði sem tilbúnir eru og verja þá um leið íbúa sem ekki vilja ágengni ferðamanna.
  • Fræða ferðamenn um það sem í boði er á Snæfellsnesi, þjónustu og vörur.
  • Tryggja sem best öryggi ferðamanna á svæðinu.

Frá hendi Eyja og Miklaholtshrepps.

  • Auka notkun á félagsheimilinu okkar.
  • Taka þátt í að móta ferðaþjónustu til framtíðar í samstarfi við Svæðisgarðinn ( sveitarfélög á Snæfellsnesi + félög í atvinnulífi)
  • Tryggja ferðamönnum aðgang að salernum allan sólahringinn.
  • Auka tækifæri íbúa til atvinnu.
  • Tryggja jafnframt enn betur en verið hefur að hægt verði að halda við húsinu Breiðablik.

Nánari samningar við Svæðisgarðinn verða kynntir seinna.

Aðalskipulag.

Nú er að fara í auglýsingu metnaðarfullt aðalskiplag fyrir samfélagið okkar. Eins og fram kemur í bókun hreppsnefndar frá 20. febrúar 2019

„Hreppsnefnd lýsir yfir ánægju sinni með aðalskipulagstillöguna og þau tækifæri sem í henni eru fyrir fyrirtæki og íbúa. Sérstaklega eru inn í tillögunni möguleikar á uppbyggingu í ferðaþjónustu á Vegamótasvæðinu, Miðhrauni II og Eiðhúsum. Ef þessar hugmyndir verða að veruleika mun það skipta okkar samfélag miklu máli. Einnig mun þessi uppbygging hafa jákvæð áhrif á ferðaþjónustu á öllu Snæfellsnesi. Til að bregðast við og undirbúa okkar samfélag fyrir þessa vonandi miklu uppbyggingu tók hreppsnefnd frá land við Laugargerðisskóla fyrir íbúðabyggð og fyrirhugað er að hefja vinnu fljótlega við að deiliskipuleggja það svæði.“

Í þessu felast mörg tækifæri og vonandi verða þau nýtt. Ef svo verður er ljóst að miklar breytingar eru framundan. Það er okkar að búa til  jákvæðan farveg og það getur okkur tekist saman.

Laugargerðisskóli.

Á síðasta kjörtímabili stóðu yfir viðræður við þau sveitarfélög sem áttu í Laugargerðisskóla með okkur og endaði það með því að við keyptum þau út og eigum við því allt húsnæðið og einnig talsvert land í kring. Er þetta mjög jákvætt og gefur okkur tækifæri á að nýta okkar það til uppbyggingar og er sú vinna hafin.

Eins og flestum er ljóst var ákveðið í sumar að láta gott heita með samstarf við Klár ehf sem rekið hefur Hótel Eldborg í mörg ár en samningur fyrirtækisins við Eyja og Miklahotlshrepp rann út í sumar. Mikill kraftur og líf hefur komið á vorin með þeim Óla og Gunsu. Viljum við þakka þeim fyrir samstarfið.

Það sem hreppsnefnd er að vinna að og með í undirbúningi er að deiliskipuleggja íbúðarbyggð fyrir ofan íbúðarhúsin í Laugargerði þannig að það verði tilbúið svæði ef til mikillar uppbyggingar í samfélaginu kemur. Jafnframt er hreppsnefnd að skoða frekari nýtingu á vistunum í skólanum sem og íbúðinni sem leikskólinn var í. Allt til þess að skapa tækifæri fyrir nýja íbúa að flytjast til okkar.

Það skal tekið fram að við erum stolt af skólanum okkar og ekkert annað á döfinni en að halda áfram með hann enda mikil og góð vinna sem þar fer fram.

Allar hugmyndir um aukið líf í kringum Laugargerði mun ekki gera neitt annað en styrkja skólastarfið sem þar er fyrir.

Það er þannig með mörg  sveitarfélög að með auknum íbúafjölda fylgir aukin innviðauppbygging, hér er hins vegar allt til alls, skóli, leiksskóli, íþróttahús og flottur leikvöllur auk sundlaugar. Við getum því verið stolt af okkar svæði og erum tilbúin fyrir uppbyggingu í samfélaginu sem vonandi veðrur ef tækifærin í aðalskipulaginu verða nýtt af íbúum og fyrirtækjum.

Minni samfélög.

Við þurfum að hámarka kosti og lámarka galla við að búa í fámennu samfélagi. Gagnrýnin umræða er góð, þ.e. að rýna til gagns. Hreppsnefndin er sannfærð um að með jákvæðni að leiðarljósi takist okkur að vinna saman að því að skapa umgjörð fyrir uppbyggingu í Eyja- og Miklaholtshrepp, bæði nýsköpun og framróun.

Hofsstöðum, 4. mars 2019

Eggert Kjartansson

oddviti Eyja og Miklaholtshrepps.

Eldri fréttir