Ráðgjafar á vegum Samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi verða með kynningu á sjóðnum á næstu dögum þar sem hægt er að nálgast ýmsar upplýsingar um gerð umsókna, styrkhæfni verkefna o.fl.  Viðvera verður á eftirtöldum stöðum:

        Stykkishólmur  mánudaginn 14 janúar kl.10.00-12.00 í ráðhúsinu í Stykkishólmi.

        Grundarfjörður mánudaginn 14 janúar kl.13.00-15.00 í ráðhúsinu í Grundarfirði.

        Ólafsvík            mánudaginn 14 janúar kl.16.00-18.00 í Átthagastofu í Ólafsvík

        Búðardalur       þriðjudaginn 15 janúar kl.13.00-15.00 í ráðhúsinu í Búðardal

        Akranesi           þriðjudaginn 15 janúar kl.10.00-13.00 í Landsbankahúsinu við Akratorg 2 hæð

        Hvalfjarðarsveit þriðjudaginn 15 janúar kl.13.15-15.00 í ráðhúsinu á Hagamel

        Borgarnesi miðvikudaginn 16 janúar kl.10.00-12.00 á skrifstofu SSV að Bjarnabraut 8

Að þessu sinni verða veittir styrkir til atvinnuþróunar, nýsköpunar í atvinnulífi, menningarmála og stofn- og rekstrarstyrkja menningarmála.

Opnað hefur verið fyrir umsóknir í Uppbyggingarsjóð Vesturlands, en umsóknarfrestur rennur út 20 janúar n.k.

Á heimasíðu Samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi http://ssv.is/ má nálgast ýmsar upplýsingar og þar er einnig að finna umsóknarformið http://ssv.is/uppbyggingarsjodur-vesturlands/. Notaður er íslykill til innskráningar.

                          

Eyja – og Miklaholtshreppur

Hér með er boðað til hreppsnefndarfundar fimmtudaginn 11. desember 2014 að Breiðabliki 21:00

Dagskrá:
Til afgreiðslu:
1. Bréf til sveitarstjórna 29.nóv.2014 SSk-tillaga til afgreiðslu
2. 31. Fundargerð skipulags og byggingarnefndar frá 11. Nóvember
3. Fjárahagsáætlun vegna 2016-2018 seinni umræða.
4. Verkefnið betri plön.
5. Verkefnið betra ljós.
6. bréf frá Innanríkisráðuneytinu dagsett annan desember og varðar lögmæti boðunar hreppsnefndarfundar 17. apríl 2014
7. fyrirkomulag heimaþjónustu sveitarfélagsins.

Fundargerðir og fl. Lagt fram til kynningar:
1. Opinber útgáfa fundargerðar 145. fundar félmn Snæfellinga 11.11. 2014
2. Launasamkomulag við skipulags og byggingarfulltrúa frá 2006
3. Minnisblað frá frá hag – og upplýsingarsviði sambandsins og varðar horfur í efnahagsmálum.
4. Kostnaðaráætlun og rekstur Svæðisgarða 2014
5. Stefnumótun sambandsins 2014 – 2018
6. 822 fundargerð sambands íslenskra sveitarfélaga
7. Umsókn um ytra mat á leikskólanum
8. Opinber útgáfa fundargerðar 146. fundar félmn Snæfellinga 02.12. 2014
9. 30. Fundur framkvæmdaráðs
10. fundargerd_fulltruarads_FVA_2014_1022

9.12.2014
Eggert Kjartansson

Svæðisskipulag Snæfellsness „Andi Snæfellsness – auðlind til sóknar” fékk, þann 26. nóvember, Skipulagsverðlaunin 2014. Það var stoltur og glaður hópur frá Snæfellsnesi sem kom saman í Ráðhúsi Reykjavíkur, til að taka við þessari viðurkenningu ásamt ráðgjafarfyrirtækinu Alta, sem veitti faglega ráðgjöf við skipulagsgerðina.

Verðlaunin eru veitt á tveggja ára fresti og í ár var dómnefnd skipuð af Skipulagsfræðingafélagi Íslands, Arkitektafélagi Íslands, Tæknifræðingafélagi Íslands, Verkfræðingafélagi Íslands, Félagi íslenskra landslagsarkitekta, Ferðamálastofu og Sambandi íslenskra sveitarfélaga.

Í ár var sérstök áhersla á skipulagsgerð í tengslum við ferðaþjónustu og samþættingu hennar við það byggða umhverfi og náttúru sem fyrir er. Einkum var skoðað hvernig faglega unnið skipulag gæti styrkt staðaranda og samfélög, til hagsbóta fyrir íbúa, ferðamenn og umhverfið.

Í umsögn dómnefndar segir m.a.:
“Að mati dómnefndar er svæðisskipulagið afar vel unnið, mun nýtast vel til aðalskipulagsgerðar fyrir
sveitarfélögin á svæðinu og er góð fyrirmynd fyrir önnur sveitarfélög. Vel er staðið að greiningum á
svæðinu sem og aðgerðaráætlun til framtíðar. […] Skipulagsverkefnið felur jafnframt í sér nýbreytni við skipulagsgerð hvað varðar samvinnu sveitarfélaga á svæðisvísu við fulltrúa úr atvinnulífinu og íbúa, en þessir aðilar unnu sem einn hópur að svæðisskipulaginu. Ennfremur er svæðisskipulagsgerðin hluti af undirbúningi og þróun Svæðisgarðsins Snæfellsness, sem er frumkvöðlastarf á Íslandi hvað varðar samvinnu um atvinnu- og byggðaþróun á svæðisvísu.”
Hér má lesa umsögn dómnefndar í heild sinni.

Í svæðisskipulaginu er leitað leiða til að styrkja ímynd Snæfellsness og auka fjölbreytni í atvinnulífi og mannlífi. Þar er m.a. sett fram stefna um snæfellskt ferðalag. Skilgreind eru fjölmörg markmið og leiðir að þeim sem ætlað er að stuðla að því að ferðalangar á Snæfellsnesi finni fyrir sterkum anda svæðisins, njóti góðrar þjónustu, spennandi upplifunar og áhugaverðrar afþreyingar á fjölbreyttum ferðaleiðum og áfangastöðum sem dreifast um allt Snæfellsnes. Mikilvægur þáttur hér er einnig þróun matvæla í heimbyggð í samstarfi við bændur og aðila í sjávarútvegi, sem er ætlað að efla matarmenningu og framboð staðbundinna matvæla.

Formlegir þátttakendur í þessari vinnu hafa verið sveitarfélögin fimm á Snæfellsnesi; Eyja- og Miklaholtshreppur, Grundarfjarðarbær, Helgafellssveit, Snæfellsbær og Stykkishólmsbær, auk samstarfsaðila sem eru: Ferðamálasamtök Snæfellsness, Snæfell – félag smábátaeigenda á Snæfellsnesi, Búnaðarfélög Eyrarsveitar, Staðarsveitar og Eyja- og Miklaholtshrepps og Starfsmannafélag Dala- og Snæfellsnessýslu, með aðstoð ráðgjafarfyrirtækisins Alta.

Samhliða svæðisskipulagsvinnunni, sem stýrt var af svæðisskipulagsnefnd sveitarfélaganna, hafa Snæfellingar stofnað Svæðisgarðinn Snæfellsnes. Hann er samstarfsvettvangur sveitarfélaganna, íbúa og atvinnulífs og þar verður unnið að framgangi þeirra verkefna sem sett eru fram í svæðisskipulaginu. Fylgt er fordæmum um svæðisbundið samstarf, sem skilað hefur raunverulegum árangri við uppbyggingarstarf sem þetta, t.d. í Noregi, Sviss, Frakklandi, Bretlandi, Austurríki og Þýskalandi.

Það er von og trú allra sem að þessari vinnu hafa komið að hún muni nýtast sem lyftistöng fyrir atvinnulíf og samfélag á Snæfellsnesi á næstu árum og gera það samkeppnishæfara til framtíðar. Nánari upplýsingar um svæðisskipulagið og Svæðisgarðinn Snæfellsnes eru á www.snaefellsnes.is og www.alta.is

Fundargerð komin hérna.

Eldri fréttir