Jörðin liggur sunnan Laxár en austan Straumfjarðarár og á merki móti Litlu-Þúfu, Miklaholti og Skógarnesi að austan og sunnan. Landið er að mestu flatt mýrlendi. Nokkrir valllendismóar eru meðfram Laxá. Landið er stórt og þótti gott vetrarbeitarland fyrir sauðfé meðan treyst var á vetrarbeit. Laxveiði er í Straumfjarðará og Laxá. Lítið sumarhús er við Laxá notað af veiðimönnum

Heimildir:

Byggðir Snæfellsness 1977 bls 311

Ábúendur:

Í eyði

Eigandi Ingibjörg Kristjánsdóttir og Ólafur Ólafsson

Laugargerðisskóli var vígður 13. nóvember 1965 Skólinn var byggður sem heimavistarskóli af eftirtöldum 5 sveitarfélögum: Breiðavíkurhreppi, Eyjarhreppi, Kolbeinsstaðahreppi, Miklaholtshreppi og Skógarstrandarhreppi. Fyrstu árin fékk Helgafellssveit að senda skólaskyld börn til skólans og Staðarsveit gekk til liðs við skólann síðar, að hluta. Um þessar mundir rekur Eyja- og Miklaholtshreppur skólann. Aðalforgöngumaður að skólabyggingunni og formaður byggingarnefndar var Gunnar Guðbjartsson, þá bóndi á Hjarðarfelli. Skólinn var fyrstu 10 árin alfarið heimavistarskóli, þar sem hluti nemenda var í byrjun hálfan mánuð í skóla og hálfan mánuð heima. Skólaárið 1973-1974 varð sú breyting að nemendur dvöldu í skóla eina viku í senn og eina viku heima. Frá skólaárinu 1976-1977 breyttist skólinn í aksturs- og heimavistarskóla og nær þá nemendafjöldi skólans hámarki sínu með 140 nemendur. Skólaárið 1991-1992 var heimavist lögð niður og daglegur akstur tekinn upp fyrir alla nemendur.

Við skólann eru tvö íbúðarhús.

Loftmynd: Mats.is

Ábúendur:

Hús 1: Ingveldur Eiríksdóttir og Páll Skaftason

Hús 2: Guðbjörg Gunnarsdóttir, Sigurður Jónsson, Valgerður Álfheiður Sigurðardóttir, Þórður Már Sigurðsson og Eyvindur Enok Sigurðsson

Kolviðarnes er í suðurenda Eyjarhrepps við ósa Haffjarðarár. Bæjarstæðið er á stóru holti, sem stendur uppúr láglendinu. Þaðan er víðsýnt

Land jarðarinnar er milli Haffjarðarár og Núpár og nær að sjó

Jarðhiti er við Kolviðarneslaug.

Snjólétt er í Kolviðarnesi og vetrarbeit góð.

Nýbýlið Smáragerði var byggt 1939-41 úr landi Jarðarinnar (ca 10 ha.)

Heimildir

Byggðir Snæfellsness 1977 bls 273

Loftmynd Mats.is

Ábúendur:

Jón Oddsson, Herdís Þórðardóttir og Jón Haukur Erpsson

Jörðin liggur austan Kleifár en norðan Grafarlands, mjó spilda til fjalls. Undirlendið er mýri sæmileg til ræktunar, fjalllendi að hluta til vel gróið – hlýlegar brekkur móti suðaustri norðan við túnið

Heimildir:

Byggðir Snæfellsness 1977 bls 310

Ábúendur:

Í eyði

Jörðin liggur austan Miðhrauns, en vestan Fáskrúðar. Landið er mest mýrlendi, erfitt til ræktunar. (Þéttur mór með leirlagi). Fjalllendi er að mestu hraun, þó eru þar hvammar með valllendisgróðri og gott sauðland.

Heimildir:

Byggðir Snæfellsness 1977 bls 299

Ábúendur:
Í eyði